Z Maryją dzieci na calym świecie modlą się o pokòj

Z Maryją dzieci na calym świecie modlą się o pokòj

Ojciec Pio : «  Pomyślcie w jakim sposòb świat zmieniłby się gdyby million dzieci odmawiało Ròżaniec  »

« Ale proszę  mòdlcie sie dzieci Bòg wkròtce usłyszy wasze modlitwy, Mòj Syn czeka na was » Matka Boska z Pontmain 

Dzieci z całego świata zapiszcie się :

avecmarielesenfantsprientpourlapaix.com

 Raz w miesiącu «Zdrowaś Maryjo »

 Świat może otrzymać pokòj poprzez działanie łaski Bożej

 Świat może otrzymać pokòj poprzez działanie  łaski Bożej.

 

Ruch modlitewny  « Z Maryją, dzieci z całego świata modlą się o pokòj » proponuje dzieciom i ich rodzinom modlitwe za dzieci.

 

Raz w miesiącu,( we wskazanych datach ) dzieci modlą się – Ròżaniec  z Matką Najświętszą :

Imiona dzieci są przedstawione Papieżowi  Benedyktowi XV, ktòry modli się za ten projekt jedności Kościoła.

Modlitwa dzieci z Najświętszą Marią Panną będzie dla Ojca Świętego widzialnym znakiem preludium jedności i pokoju na świecie jak ròwnież znakiem miłości, pocieszeniem i pomocą duchową wtych trudnych czasach.

Dzieci natomiast odkryją przez modlitwę przywiązanie do Papieża, jako Ojca Duchowego i przewodnika na dalszą drogę życia chrześcijańskiego.Projekt ten zaadresowany jest dla każdego dziecka z osobna, w zasiegu parafii, szkòł i stowarzyszeń całego świata. Projekt ten jest bezpłatny.

 

16 – go maja : Święto Wniebowstąpienia (en Pologne Fête de la Visitation est le 16 et pas le 31 mai)

20 – go czerwca : Serce Błogosławionej Dziewicy Maryi

16 –go lipca : Matka Boska z Gòry Carmel

15 – go sierpnia: Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

8 – go września: Narodzenie Najświętszej Marii Panny

7 – go października : Matka Boska Ròżańcowa

21 novembre nous n’avons pas cette fête

 

1 go stycznia: Światowy Dzień Pokoju

8 – go grudnia: Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny

25 go marca: Zwiastowanie

11 – go lutego : Matka Boska z Lourdes

 

11 – go kwietnia: Niedziela Miłosierdzia Bożego